Gasleiding woning Troelstrawei was verrot

Geschreven door redactie op 30 september 2014 19:43

Gasleiding woning Troelstrawei was verrot
De werkzaamheden voor de woning. (Foto: Alexander Brouwer)

GROU - Medewerkers van onderaannemer Baas zijn maandagnacht tot kwart over 12 bezig geweest een gaslek voor de woning aan de Mr. P.J. Troelstrawei 2-8 te onderzoeken en te vervangen.
De bewoner rook maandagavond een gaslucht. Hij draaide de gaskraan dicht en belde de brandweer. Die mat geen hoge concentraties. De gealarmeerde medewerkers van Baas, die namens Enexis de klus klaarde, legden de gasleiding vanuit de meterkast tot aan het trottoir bloot. Het bleek dat de leiding op de plek waar deze de woning binnenkomt, lekte en 'verrot' was. De brandweer mat niet zo'n grote hoeveelheid omdat het langzaam lekte.

Inbraak woning Leechlân

Geschreven door redactie op 30 september 2014 16:57

GROU - Tussen dinsdag 23 september 12.00 uur en vandaag 10.10 uur is ingebroken in een woning aan het Leechlân in Grou. Het ongewenst bezoek verbrak een zijraam om binnen te komen. Er wordt in ieder geval een laptop vermist. Getuigen kunnen bellen met de politie op 0900-8844.

Bijeenkomst voor vrijwilligers Repaircafé

Geschreven door redactie op 30 september 2014 10:59

Een Repaircafé in de praktijk.

GROU - Morgen, woensdag 1 oktober, is er in Friesmastate een informatiebijeenkomst voor mensen die vrijwilliger willen worden in het Repaircafé. Tijdens het Repaircafé, dat 1x per maand wordt gehouden, kan iedereen zijn of haar kapotte spulletjes laten repareren. Het kan dan gaan om kleine huishoudelijke apparaten of meubilair, maar ook bijv. kleding. Het Repaircafé heeft voor gereedschap en materiaal geld gekregen uit het dorpenbudget van de gemeente. De bijeenkomst begint om 10.00 uur.

Raad geeft groen licht voor nieuwe Poiesz

Geschreven door redactie op 29 september 2014 23:00

GROU - De gemeente gaat een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de bouw van een Poiesz-supermarkt aan de Parkstraat in Grou. Geen enkele partij was tegen de afgifte van deze verklaring, zo bleek vanavond tijdens het Politiek Podium. Volgens wethouder Henk Deinum doet de nieuwbouw pijn bij de omwonenden. Hij wilde op verzoek van raadsfracties nog wel met hen in gesprek over de gevolgde communicatiestrategie. "We ha pas kommunisearre nei it kolleezjebeslút. Dit is doelbewust sa dien". Deinum gaat nog met Poiesz overleggen over een eventuele extra ingang aan de Hoofdstraat en over de uitstraling van de gevels. Hij achtte overname en integratie van het bedrijf van Piet Hein de Vries in de nieuwe supermarkt, in dit vergevorderde stadium een onmogelijkheid. De familie De Vries had dat graag gewild.

Bewoner ruikt gaslucht en belt brandweer

Geschreven door redactie op 29 september 2014 21:25

GROU - De bewoner van Mr. P.J. Troelstrawei 2-8 (gesitueerd in de Lynbaanstrjitte) in Grou rook vanavond rond kwart voor 9 een gaslucht in en rond de woning. Hij draaide direct de hoofdkraan dicht en waarschuwde de brandweer via 112. De brandweer van Grou mat echter geen hoge concentratie gas in de woning. Monteurs van Enexis zijn ter plaatse om de oorzaak van de gaslucht onderzoeken.

Schetsen onvoltooid werk klinken in Belvedère

Geschreven door redactie op 29 september 2014 16:55

Tijdens de uitvoering van 'Het Vermoeden' werden opnamen gemaakt voor de documentaire van Pieter Verhoeff. (Foto: Frans Stegeman)
Tijdens de uitvoering van 'Het Vermoeden' werden opnamen gemaakt voor de documentaire van Pieter Verhoeff. (Foto: Frans Stegeman)

GROU - Vanmiddag hebben Larissa Groeneveld (cello) en Jelmer Tichelaar (marimba) in Museum Belvedère in Oranjewoud 'Het Vermoeden' gespeeld. Het 12 minuten durende emotioneel geladen muziekstuk is gecomponeerd door Paul M. van Brugge, ter nagedachtenis aan componist Cees Bijlstra (1946-2004) uit Grou. Tijdens 'Het Vermoeden' gaat het niet alleen om de muziek die gespeeld wordt, maar ook om de noten die niet gespeeld worden. "Het stuk heeft niets met de muziek van Cees Bijlstra te maken", aldus Van Brugge voor aanvang van het duet. Hij heeft deze Grouster ook niet persoonlijk gekend, maar kende wel zijn muziek. Daarna gaf hij de partituur aan de weduwe van Cees, Fenna Bijlstra-Visser. Die was met haar dochter Marit en 'beppesizzer' Cees aanwezig.

Ruim € 2000,- voor Nierstichting

Geschreven door redactie op 29 september 2014 10:38

GROU - De collecte van de Nierstichting in Grou, gehouden van 15 tot 21 september, heeft € 2033,00 opbracht. De plaatselijke coördinatoren danken de vrijwilligers en gulle gevers.

Omwonenden balen van onzorgvuldigheid

Geschreven door redactie op 27 september 2014 19:28

GROU - De omwonenden van de nieuwe Poiesz, gepland op de plek van het oude postkantoor, vinden dat het supermarktbedrijf en de gemeente Leeuwarden procedureel onzorgvuldig zijn omgegaan met hen als bewoners. Voor de bouw van de supermarkt is het nodig af te wijken van het bestemmingsplan. "Maar er is niet eerder contact geweest dan op een informatieavond voor betrokkenen", zo schrijven de bewoners/eigenaren van 5 percelen aan de Parkstraat en Molenpad aan de leden van de raad. En hoewel het college de 9 ingediende zienswijzen tegen het bouwplan heeft afgewezen, hebben de indieners nog steeds geen formele reactie hierop gekregen. De bewoners zijn niet tegen de bouw van een supermarkt aan de Parkstraat 3, maar vinden dat dit op deze toonaangevende plek zorgvuldig moet gebeuren. "En in overleg met ons".
Maandagavond praat de raad over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.

Open dag Carex-huurders Nij Friesmahiem

Geschreven door redactie op 27 september 2014 16:30

Omwonenden konden met bewoners kennis maken onder het genot van een drankje en muziekje. (Foto: Frans Stegeman)
Omwonenden konden met bewoners kennis maken onder het genot van een drankje en muziekje. (Foto: Frans Stegeman)

GROU - Vanwege Nationale Burendag hebben de Carex-huurders van Nij Friesmahiem vandaag hun deuren opengezet voor bewoners van straten om het gebouw heen, zoals De Waring, De Kûpe en De Boldert. De belangstelling voor deze uitnodiging was groot, omdat veel mensen herinneringen aan Nij Friesmahiem hebben. Zo maakten vooral de ouderen in het verleden gebruik van de faciliteiten als (tijdelijke) zorg, warme maaltijden en het winkeltje. Voor de huidige huurders is het van belang dat er een goede communicatie met de buurt is en dat het voormalig verzorgingshuis en het 'groen' er netjes uit blijft zien. Ook hebben ze enkele taken op zich genomen, zoals het aan de weg zetten van vuilnisbakken voor mensen die dat zelf niet meer kunnen.

Gemeente snoeit slechtgroeiende boompjes

Geschreven door redactie op 26 september 2014 15:55

Gemeente snoeit slechtgroeiende boompjes
De afgezaagde boompjes aan de Tjallinga, ter hoogte van sportveld Meinga.

GROU - De gemeente heeft een zestal boompjes in de groenstrook aan de Tjallinga in Grou afgezaagd. Het betreft slecht groeiende exemplaren. Bij elke boom hebben de hoveniers het steunpaaltje en een deel van de boomstam laten staan. "Dit om te voorkomen dat mensen er over struikelen. Dat gebeurt misschien als we ze tot vlak boven de grond afzagen", aldus gemeentevoorlichter Johan de Jong. Binnenkort worden de boomrestanten er met een speciale machine uitgehaald. In het voorjaar komt er nieuwe aanplant.

Het is weer woensdag, badminton in #grou. Al 35 jaar!! Kom ook eens een shuttletje meeslaan. Jeugd 18.45-20.00 uur Senioren vanaf 20.00 uur

BC Raak'm Grou

De mist in #Grou lost langzaam op en dan perioden met zon, tot de avond droog. Tx ca 20 °C. Zwakke en later matige wind uit ZW.

Meteo Grou